רבי ישעיה די טראני על יהושע טו


פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נְתַתָּנִי" - פירוש, לי. והרבה כמוהו במקרא.

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כָּל עָרִים עֶשְׂרִים וָתֵשַׁע וְחַצְרֵיהֶן" - פירוש, כל הערים. והה"א חסירה. ואמר רבי שמעון רש"י זצ"ל:

"בפרטן אתה מוצא שלשים ושמונה, אלה היתרות נטלו בני שמעון מחבל בני יהודה ונזכרות הם בנחלת בני שמעון. באר שבע, ומולדה, חצר שועל, ועצם, ואלתולד, וחרמה, וציקלג, ועין, ורימון, הרי תשע היתרות המנויות כאן".
וקשה לי, שאיני מוצא בפרטן אלא שלושים ושש, ויישארו ליהודה כ"ז ערים.

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עָרִים אַרְבַּע עֶשְׂרֵה" - פירש רש"י: בפרטן חמש עשרה אומר אני תפוח והעינם אחד הוא וזה פירושו תפוח והעין שלו הוא עין תפוח האמור בנחלת מנשה אל יושבי עין תפוח.

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עָרִים שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה" - ובפרטן אתה מוצא ט"ו. ונראה לי "וגדרות בית דגון" שניים הן. וכן פירושו: וגדרות ובין דגון.