רבי ישעיה די טראני על יהושע ה יד

רבי ישעיה די טראני על יהושע • פרק ה >>
ב • ט • יד • טו • 


"עַתָּה בָאתִי" – פירוש, שלחני הבורא לעזרתך. כמו שהבטיח למשה: "הנה אנוכי שולח מלאך וגו'" (שמות כג, כ).