רבי ישעיה די טראני על יהושע ה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חַרְבוֹת צֻרִים" – פירוש, סכינים חדים. "שֵׁנִית" – כמו שמתפרש לפנים, שפעם אחת מלו בצאתם ממצרים, וזאת היא פעם שנייה.

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הַיּוֹם גַּלּוֹתִי אֶת חֶרְפַּת" – פירוש, הערלה. שלא תהיו ערלים כמצרים אשר הייתם בהיותכם שם. כמו: "כי חרפה היא לנו" (בראשית לד, יד).

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עַתָּה בָאתִי" – פירוש, שלחני הבורא לעזרתך. כמו שהבטיח למשה: "הנה אנוכי שולח מלאך וגו'" (שמות כג, כ).

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קֹדֶשׁ הוּא" – פירוש, בעבור שנגלה אליו שר צבא י"א. וכן אמר ה' כשנגלה למשה בסנה [1].

הערות שוליים

  1. ^ שמות ג ה