רבי ישעיה די טראני על יהושע ג ט

רבי ישעיה די טראני על יהושע • פרק ג
ד • ז • ט • יג • יד • יז • 


"גֹּשׁוּ הֵנָּה" – כמו "נגשו", ונפל הנון.