רבי ישעיה די טראני על יהושע ג ז

"אָחֵל גַּדֶּלְךָ" – פירוש, אינו לגדל אותך, אלא הגודל שלך. שאילו היה גדולתך היה שם דבר והיה מתפרש הגדולה שלך. עכשיו שכתב "גדלך" הוא שם המקור ומתפרש הגודל שלו.