קצות החושן על חושן משפט רסה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) כגון שהיה עוסק במלאכה עמ"ש בסי' ט' סק"ב:

(ב) פסקו לו יותר מן הראוי ז"ל הסמ"ע כן הוא נמי לשון הטור ושם כתבתי והוכחתי דר"ל יותר ממה שראוי לאדם אחר דנוטל פחות מכדי מלאכתו כדי לישב בטל ומטעם שכתבתי לפני זה אבל אם פסקו לו יותר מדמי מלאכתו ודאי א"צ ליתן לו כי אמר לו משטה הייתי בך אפי' לדבר הרשות וכ"ש בזה שמצות השבה עליו לקיימו עכ"ל ועמ"ש בסי' רס"ד ס"ק ב':