פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שהי' קטן עמ"ש בסימן צ"ו סעיף קטן א':