פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) פחות משוה פרוטה. ולענין כלים הפחותים מש"פ אם נזקקין עליהם עיין ש"ך דתלי לה במחלוק' שבין הרמב"ם והרא"ש סימן פ"ח: