קטגוריה:שמירת החיים

כינויים: שמירת החיים, שמירת הנפש, פיקוח נפש
טקסטים עיקריים: - רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש -