קטגוריה:מידת הסבלנות

כינויים: סבלנות, מתינות
ניגוד: מידת החיפזון
טקסטים עיקריים: