פתיחת התפריט הראשי

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום י' אייר | »
  • לפני 2910 שנה, בשנת ב'תתע (2870): מתו שני בני עלי, ונשבה ארון אלקים (שמואל א ד, יא)
  • לפני 2910 שנה, בשנת ב'תתע (2870): מת עלי הכהן (שמואל א ד, יח) (- אירועים נוספים ליום זה ראה שם כל הפרק)
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "י' אייר"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם