צרור החיים

מוגה ומתוקן ע"פ דפו"ר שנת תפ"ח

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
ספר
צרור החיים
חברו המני'ח ואחריו ברכה. במעט הכמות ורב האיכות בכרך קטן נערכה. לאלף לישרים ישרה נכוחה. הרוצה בקיומו ישא מאלהיו ברכה. וישקוט שליו ושאנן בהשקט ובבטחה:

במהדורה זו לא הדפסנו את ששת הפרקים הראשונים, שהם העתקת לשון הרמב"ם ז"ל

נתנאל חבה

תוכן הפרקים:עריכה

הקדמת המחבר

פרק א': רמב"ם יסודה"ת פ"ה.

פרק ב': רמב"ם הל' דעות פ"א.

פרק ג': רמב"ם שם פ"ב.

פרק ד': רמב"ם שם פ"ג.

פרק ה': רמב"ם שם פ"ד.

פרק ו': רמב"ם שם פ"ה.

פרק ז': בחינוך הנערים הקטנים.

פרק ח': בריחוק מדת הגאוה.

פרק ט': בצורך הדבקות במדת הענוה.

פרק י': כולל כל פרטי היראה בדרך קצרה.

תחנה מעולה