צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – הגנת חיית הבר)

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – הגנת חיית הבר) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס – הגנת חיית הבר), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 458; תשנ״ו, 1332; תשנ״ח, 750.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור :


קביעת עבירת קנס [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח]
שיעור הקנס [תיקון: תשנ״ו]
שיעור הקנס לעבירה ראשונה כאמור בסעיף 1 יהיה סכום הקנס הקבוע לעבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת – וכפל הקנס כאמור לעבירה חוזרת או נוספת.


י״א בשבט התשמ״ו (21 בינואר 1986)
  • אני מסכים.
    אריה נחמקין
    שר החקלאות
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.