פתיחת התפריט הראשי

אין להתפלל במקום שאפשר להתבלבל באמצע, אלא תפילה קצרה שלא יתבלבל בה. כי טוב מעט בכונה מהרבות שלא בכונה. וכן בכל ענין וזמן כשאינו יכול לכוין כל התפילה, ועוברי דרכים דרך המלך של עולם חלל שמאלי שבלב יפסיקוהו מעבודתו, יתפלל תפילה קצרה על כל פנים בכונה: