ערכי מצודת ציון אות המם

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות המם


מחץ

  • "מָחַץ ביום אפו מלכים" (תהלים קי ה), ענין ביאור תיבת או פועל הערך הכאה ופציעה. "מָחַצְתָּ ראש מבית רשע" (חבקוק ג יג), ענין הכאה ורציצה. "וּמָחֲצָה וחלפה רקתו" (שופטים ה כו), ענין נגוע ומוכה. "וּמַחַץ מכתו ירפא" (ישעיהו ל כו). ענין מכה ופצע.


מעל

  • מְעִיל
"וּמְעִיל קָטֹן תעשה לו אמו" (שמואל א ב יט ) . מלבוש דומה קצת למעיל של כהן גדול "ויתפשט יהונתן את הַמְּעִיל" (שמואל א יח ד). שם מלבוש חשוב. "ובקרעי בגדי וּמְעִילִי" (עזרא ט ד). הוא מין מלבוש עליון. "ודויד מכרבל בִּמְעִיל בוץ" (דברי הימים א טו כז). שם מלבוש העליון כעין המעיל של כהן גדול.