ערכי לשון הקודש - נגש

ערכי לשון הקודשאות הנוןערך: נגש


ספר השרשים לרד"קמקורות נוספים

הערות שוליים