ערכי לשון הקודש - נבח

ערכי לשון הקודשאות הנוןערך: נבח


ספר השרשים לרד"ק

  • "לא יוכלו לִנְבֹּחַ" (ישעיהו נו י). צעקת הכלבים תקרא נביחה.מקורות נוספים

הערות שוליים