ערכי לשון הקודש - טוה

ערכי לשון הקודשאות הטיתערך: טוה


ספר השרשים לרד"ק

  • "טָווּ את העזים" (שמות לה כו). והשם: "ויביאו מַטְוֶה" (שמות לה כה). - ידוע. ופירוש "טוו את העזים" את שער העזים.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים