פתיחת התפריט הראשי

ספר השרשים לרד"ק

  • חַלָּה
"חַלָּה תרימו תרומה" (במדבר טו כ). "על חַלַּת לחם חמץ" (ויקרא ז יג). ידוע, ויתכן ששרשם חלל.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים