ערכי לשון הקודש - חלה

ערכי לשון הקודשאות החיתערך: חלה


  • חַלָּה
"חַלָּה תרימו תרומה" (במדבר טו כ). "על חַלַּת לחם חמץ" (ויקרא ז יג). ידוע, ויתכן ששרשם חלל.


מקורות נוספים

הערות שוליים