ערכי לשון הקודש - זוה

ערכי לשון הקודשאות הזיןערך: זוה


ספר השרשים לרד"קמקורות נוספים

הערות שוליים