פתיחת התפריט הראשי

ספר השרשים לרד"ק

  • "מחרצנים ועד זָג" (במדבר ו ד). קמץ, והוא קליפת זָג הענבים שמחוץ.מקורות נוספים

הערות שוליים