ערכי לשון הקודש - זבח

ערכי לשון הקודשאות הזיןערך: זבח


ספר השרשים לרד"קמקורות נוספים

הערות שוליים