עקדת יצחק עג

השער השלושה ושבעיםEdit

יבאר היות האדם בטבע לוחם מלחמות השם ומה הם ראשי צבאיו. ויתן עצה להיותו תמיד נוצח במלחמתוEdit