פתיחת התפריט הראשי

שער ל"ו, שער השלישי בהיכל הששי, שער מיעוט הירח, ובו ד' פרקים: