פתיחת התפריט הראשי

שער ל"א, שער הט"ו בהיכל החמישי, שער פרצופי זו"נ, ובו ה' פרקים: