פתיחת התפריט הראשי

שער כ"ב, שער הששי בהיכל החמישי, שער מוחין דקטנות, ובו ג' פרקים: