פתיחת התפריט הראשי

שער הי"ח, שער השני בהיכל החמישי, שער רפ"ח ניצוצין, ובו ו' פרקים: