פתיחת התפריט הראשי

שער הי"ג, שער השני בהיכל השלישי, שער אריך אנפין, ובו י"ד פרקים: