פתיחת התפריט הראשי

שער הי"ב, שער הראשון בהיכל השלישי, שער עתיק, ובו ה' פרקים: