פתיחת התפריט הראשי

שער התשיעי, שער השני בהיכל שני, שער שבירת הכלים, ובו ח' פרקים: