על מעמד האישה ביהדות - מסקנות

לאחר הניתוח של נושא הייבום הגענו לסיום מחקרנו ולאור האמור בו נציג בקצרה את מסקנותינו.

אלו שלושת מסקנותינו:

  1. מעמד האישה, על-פי התנ"ך, היה מעמד רב-ערך ושווה באופן מוחלט למעמד הגבר.
  2. הנישואין נחשבו למוסד קדוש. מוסד שמיוסד על אהבה, עזרה והתחשבות הדדית, שבאו לידי ביטוי בשילוב של גוף ונפש.
  3. הנישואין לא מומשו על ידי קנייה או בדרך לא מכובדת אחרת, אלא לאחר הסכמה בין האב לביתו לפיה יערכו נישואין שימומשו על ידי השתלבות הכלה בבית הבעל – היינו על ידי מעשה שהוגדר על פי רשויות המדינה ולא על ידי מעשה עצמאי לא מכובד.

-


מוגן דף זה מוגן מפני עריכות. הסיבה להגנה היא: לבקשת המתרגם. ייתכן שתמצאו פרטים נוספים ביומן ההגנות. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.