העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


עיתון האומה

עריכה

בקורת למרקסיזם לאור המציאות החדשה, ופתרון לשאלת אחוד האומה על זרמיה
דו שבועון בין מפלגתי : שנה א' גיליון א-ב, ירושלים, ד' סיוון ת"ש, 5.6.1940


דו שבועון בין מפלגתי
המחיר 60 מיל
כתובת המערכת:
רחוב שלמה מס' 3 ת.ד. 5022
מחיר המודעות: האינטש 150 מיל
קבועות: לפי הסכם עם ההנהלה
מחיר חתימה לשנה:
בארץ 400 בחוץ לארץ 2,5 דולאר
לחצי שנה 200 מיל
שנה א' גיליון א-ב ירושלים ד' סיון ת"ש 40
דפוס - השראה ירושלים
המו"ל - שלמה אשלג
העורך – ד"ר י. בורג
קישורים חיצוניים

עריכה
  • עיתון האומה - דו שבועון בין מפלגתי שנכתב בירושלים ב-ד' סיון ת"ש, 05/06/1940.