בחסד אל עליון, קדוש שמו ונעלם מכל רעיון, יחנינו שכל והגיון, ומפיו יתן דעת ותבונות עשר ידות, ואל יצל מפי דבר אמת בחידושי אגדות.

תם ולא נשלם - חנוכה תשנ"ז.

קישורים חיצוניים

עריכה