ספר שמעתי

ספר שמעתיעריכה

ספר זה הוא קובץ מאמרים ורשימות, שכתב האדמו"ר המקובל הרב ברוך שלום הלוי אשלג, כפי ששמע מפיו של כ"ק האדמו"ר המקובל האלוקי הרב יהודה לייב אשלג, מחבר פירוש "הסולם" על ספר הזהר. מאמרים אלו נכתבו לעיתים במחברת מסודרת, לעיתים על פתקי פנקס, ופעמים רבות על גזרי נייר, בכתב קטן וצפוף ע"י רבנו, כשמטרתו היא אחת, הבאת דברי אביו כפי "ששמעם" בצורה מדויקת מפיו.

  • ספר זה מוגן לכאורה ע"י זכויות יוצרים ורשיון השימוש בו אינו תואם לזה של ויקיטקסט ועל כן נמחק. נא לשחזר (מלבד דבר העורך) ב-1 לינואר 2025.
  • דבר העורך – הרב ד"ר מיכאל לייטמן (מוגן ע"י זכויות יוצרים)
  • אל המעיין
  • שיר