ספר יצירה א א

פרק א · פרק ב · פרק ג · פרק ד · פרק ה · פרק ו
ספר יצירה · פרק א · משנה א| >>

לצפייה בספר יצירה המפורש ב-"Hebrew Books" לחצו כאן, או כאן, או כאן.

בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות (נוסח אחר: אלקי ישראל אלקים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו, וברא) את עולמו בשלשה ספרים, בספר ספר וספור:

מפרשים

גר"א

פרי יצחק