ספר חסידים ב

ב. ואמר בעל זה הספר אשר חבר דברי החסידות והענוה והיראה, כל אחד במחברת, בו בנותי ומכל מלמדי השכלתי, וממורי קבלתי כי ראוי לכל יראי יי' להורות לבניהם ולתלמידיהם ולכל ישראל איך יוכלו להשיג לעשות רצון יוצרנו יתברך שמו ויתעלה וכדומה, ולקח לשונו דרך המשל להמשיל את בוראנו למדת בשם ודם, כדי להכניס בלבבות בני אדם לסבר האזנים ולפקוח עינים עורות ולהבין לבות הערלים, ודבר זה כתוב בתורה "וקולו כמים רבים". "ה' כאריה ישאג". וגם מראה את דמותו לבריותיו "עיניו כיונים". ולדוגמאות הרבה "שוקיו עמודי שש". כל זה לסבר האזן.