ספר המצוות עשה קסג


מצות עשה קסג - לשבות ביום ראש השנה

היא שצונו לשבות ממלאכה באחד בתשרי. והוא אמרו יתעלה: "באחד לחדש יהיה לכם שבתון(ויקרא כג, כד). וכבר קדם לנו האי שבתון עשה הוא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase163