פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות עשה קסב


מצות עשה קסב - לשבות ממלאכה ביום עצרת

היא שצונו לשבות ממלאכה ביום עצרת.

והוא אמרו יתברך "וקראתם בעצם היום(ויקרא כג, כא) וגו'.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase162