פתיחת התפריט הראשי


מצות עשה קלז - לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים

היא שצונו לתקוע בשופר בעשרה מתשרי משנה זו לקרא דרור לעבדים ולצאת כל עבד עברי לחרות ביום העשירי מתשרי.

והוא אמרו יתעלה והעברת שופר תרועה ונו' ואמר וקראתם דרור. והנה התבאר ששוה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות.

וכבר התבארו משפטי תקיעות שופר של ראש השנה במסכת ראש השנה. וידוע כי התקיעה ההיא היא ביובל אמנם לפרסם החרות ושהוא מין הכרזה, והוא אמרו וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בארץ הנזכרת. ואין ענינה כענין תקיעת ראש השנה, כי היא זכרון לפני ה' וזהו להוציא את העבדים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase137