ספר המצוות עשה קלג


מצות עשה קלג - להפריש חלה תרומה מהעיסה

היא שצונו שנפריש חלה מעריסותינו וליתנה לכהן. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו: "רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה(במדבר טו, כ). וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת חלה ובמסכת תמורה. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל לבד.

קישורים חיצונייםעריכה