ספר המצוות עשה קיג


מצות עשה קיג - להכין אפר פרה אדומה

היא שצונו לעשות פרה אדומה כדי שיהיה אפרה מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת כמו שאמר (במדבר יט, ט): "וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל".

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת פרה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase113