ספר המצוות עשה צז


מצות עשה צז - לפסוק טומאת שרץ

היא שצונו להיות מטמאים בשמונה שרצים. מצוה זו כוללת טומאת שרץ ומשפטיהם.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase97