פתיחת התפריט הראשי


מצות עשה עד - שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו

היא שצונו שיקריב קרבן כל איש זב שנתרפא מזובו וזהו קרבן הזב, והוא מחוסר כפרה עד שיקריבהו.

והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו וכי יטהר הזב מזובו וביום השמיני יקח לו שתי תורים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase74