ספר המצוות עשה יז


מצות עשה יז - שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו

היא שצונו שיהיה כל מלך מאומתנו, יושב בכסא המלוכה, כותב ספר תורה לו לעצמו; לא יפרד ממנו. והוא אמרו "והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת(דברים יז, יח).

וכבר התבאר כלל משפטי מצוה זו בפרק ב' מסנהדרין ("כהן גדול").

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase17