ספר המצוות לאו שסד


מצות לאו שסד - שלא ירבה המלך נשים

שהזהיר המלך מהרבות נשים והוא אמרו "לא ירבה לו נשים". וגבול זה שלא יוסיף על שמונה עשרה נשים בכתובה וקדושין.
וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשני מסנהדרין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo364