ספר המצוות לאו שסג


מצות לאו שסג - שלא ירבה המלך סוסים

הזהיר המלך מהרבות סוסים והוא אמרו "לא ירבה לו סוסים". וגדר זה שלא יהיה לו סוס רץ לפניו, ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו אלא הבהמה שירכב עליה לבד או סוסים שישימם באורוות כדי שיהיו מוכנים למלחמה ירכבו הפרשים עליהם, אבל לעצמו לא יהיה לו אלא בהמה אחת לבד. והתבארו משפטי מצוה זו בשני מסנהדרין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo363