ספר המצוות לאו שנח


מצות לאו שנח - שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו

הזהיר האונס שלא לגרש אנוסתו, והוא אמרו "לא יוכל שלחה כל ימיו(דברים כב, כט). וזה הלאו כבר קדמו עשה, והוא אמרו "ולו תהיה לאשה" (שם).

וכן ביארו בגמרא ממכות (דף טו.) שזה לאו קדמו עשה. ושם אמרו: האונס שגירש אנוסתו ומתה קודם שהחזירה או נישאת לזולתו, לוקה, שהוא לא קיים עשה שבה כמו שהוא השורש אצלנו, קיימו ולא קיימו.

והתבארו משפטי מצוה זו בשלישי וברביעי ממכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo358