ספר המצוות לאו שלט


מצות לאו שלט - לא לגלות ערוות אישה ובת בתה

הזהירנו מגלות ערות אשה ובת בתה, והוא אמרו יתעלה "ואת בת בתה(ויקרא יח, יז).

והיא בכרת ובשריפה אם היה מזיד. ובשוגג יביא חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo339