ספר המצוות לאו שלח


מצות לאו שלח - לא לגלות ערוות אישה ובת בנה

הזהירנו מגלות ערות אשה ובת בנה, והוא אמרו יתברך "את בת בנה(ויקרא יח, יז).

וזאת גם היא בשריפה אם היה מזיד. ובשוגג יביא חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo338