ספר המצוות לאו שלב


מצות לאו שלב - לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו

הזהיר מגלות ערות אחותו. והוא אמרו "ערות אחותך בת אביך או בת אמך [...] לא תגלה ערותן(ויקרא יח, ט). והעובר על לאו זה במזיד, חייב כרת. ובשוגג, יקריב קרבן חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo332